بازرگانی بین الملل

اگر بدنبال فروش محصولتان در خارج از کشور هستید و با جلسات مذاکرات بین الملل، روند صادرات، نحوه قیمت گذاری، بازاریابی بین الملل، مکاتبات بین الملل و …آشنایی ندارید. اگر بدنبال خرید محصولی از خارج بوده و با جلسات چانه زنی و مذاکرات بین الملل و یا روند واردات، آشنایی ندارید. بنده میتوام به شما