فروش حرفه ای

تجربه سالها فروش حرفه ای در سازمانهای مختلف به همراه تحصیلات آکادمیک، شرایطی را فراهم کرده تا بتوانم به آموزش حرفه ای و اصولی تکنیک های فروش در قالب سمینار، کلاس های سازمانی، کارگاههای آموزشی و … بپردازم. اگر می خواهید یک فروشنده حرفه ای شوید و یا پرسنل خود را به فروشندگانی حرفه ای تبدیل