کارگاه آموزش فروش حرفه ی

کارگاه آموزش فروش حرفه ای در اصفهان

از کار کردن هراسی نداشتم. اما  سخت کار کردن به نظرم کافی نمی رسید. صدها تماس تلفنی برقرار نمودم بدون اینکه بتوانم یک فروش موفق داشته باشم. از خانه ای به خانه ی دیگر و از شرکتی به شرکت دیگر می رفتم. سپس روزی از خودم پرسیدم:” چرا برخی از فروشندگان از دیگران موفق تر

اصول تخفیف دادن در فروش حرفه ای

فیلم آموزشی “اصول تخفیف دادن در فروش حرفه ای”

از مغازه پوشاک علی بیرون می آید. در دستش چند نایلون پر از لباس است که همین الان به همراه خانواده اش خریده است. یک حسی در درونش موج میزند و ندایی ازدرونش بلند میشود که: خرید خیلی خوبی داشتم. دفعه بعد، حتماً از همینجا خرید خواهم کرد. در همین لحظه، بر لبان علی (فروشنده)